Piaţa Moldovei
Mărfuri şi servicii online
19,17    $17,87
Înregistrare
Adăugare anunț
Intrare

Condiții de utilizare

- Aceste norme stabilesc o procedură unică pentru utilizarea resursei.
- Utilizator - persoană fizică sau juridică care utilizează site-ul, inclusiv folosește serviciile și/sau oricare dintre serviciile site-ului.
- Serviciu - produs tehnologic oferit de către deținătorul de drepturi ale resursei.
- În cazul unor servicii diferite, unele dintre ele pot face obiectul unor condiții de utilizare și restricții suplimentari, inclusiv pot fi legate de vârsta utilizatorului.
- În cazul în care utilizați anumite servicii, condițiile de utilizare a celor din urmă, sunt parte componentă a prezentelor Condiții de utilizare.
- Prin utilizarea site-ului, inclusiv folosind serviciile și / sau oricare dintre serviciile site-ului, utilizatorul este de acord cu aceste Condiții de utilizare.
- Prin utilizarea site-ului, inclusiv folosind serviciile și / sau oricare dintre serviciile site-ului, utilizatorul este de acord ca datele sale personale vor fi stocate în baza de date a titularului de drepturi asupra resursei date.
- Prin utilizarea Serviciului și / sau oricare dintre serviciile site-ului, utilizatorul este de acord sa primeasca periodic mesaje de servicii, inclusiv cu caracter publicitar.
- Prin utilizarea serviciului și / sau oricare dintre serviciile site-ului, utilizatorul este de acord cu faptul, că orice informație, inclusiv paginile generate de sait, in baza informației transmise de către utilizator în orice modalitate, inclusiv informație încărcată pe sait, constituie parte integrantă a saitului și este proprietate a titularului de drepturi asupra resursei. Acest drept este menținut de către deținătorul de drepturi asupra resursei și în cazul încetării de către utilizator a utilizării site-ului sau utilizării serviciului și / sau oricărui din serviciile site-ului.

Politicile de conținut

Prin utilizarea site-ului, inclusiv folosind serviciile și / sau oricare dintre serviciile site-ului, utilizatorului este interzis încărcarea, transmiterea, publicarea, în orice mod a materialelor sau link-uri la aceste materiale cu conținutul, după cum urmează:
- pornografie și conținut pentru adulți;
- materiale cu elemente de violență;
- discursuri de ură (inclusiv promovarea de ură sau violență împotriva unei persoane sau grup de persoane pe criterii de rasă, etnie, religie, handicap, sex, vârstă, participarea la ostilități, orientare sexuală sau identitate de gen), hărțuirea, intimidarea sau apeluri de dăunare unei persoane sau grup de persoane;
- materiale vulgare;
- materiale despre hacking a sistemelor și programelor de calculator;
- software sau alt conținut care încalcă regulile pentru software-ul nedorit;
- programe malware sau aplicațiile adware;
- materiale legate de droguri și accesorii de droguri;
- posturi de publicitate sau vânzarea de produse realizate din specii de animale pe cale de dispariție;
- conținut asociat cu vânzarea berii și alcoolului;
- conținut asociat cu vânzarea sau publicitatea de tutun și produse conexe;
- conținut asociat cu vânzarea de droguri, eliberate numai în baza de prescriptie medicala;
- conținut asociat cu vânzarea sau publicitatea de arme și muniții (de exemplu, arme de foc și a componentelor acestora, cuțite de luptă, paralizante);
- legate de vânzarea sau distribuția de lucrări de diplomă, de curs sau alt conținut;
- informații cu privire la programele în care utilizatorii sunt remunerați pentru clic pe anunțuri sau oferte comerciale, pentru efectuarea căutărilor, pe site-uri navigare, sau citire de e-mailuri;
- continut care este ilegal, promovează activități ilegale sau încalcă drepturile terților.

Reguli privind software-ul nedorit

Prin utilizarea site-ului, inclusiv folosind serviciile și / sau oricare dintre serviciile site-ului, utilizatorului este interzis de a încărca, transmite, publica, in orice modalitate software-ul sau link-uri la resurse care conțin software (programe) cu următoarele caracteristici:
- Acesta nu se potriveste cu descrierea și nu aduce folosul specificat.
- Este instalat prin fraudă separat sau împreună cu un alt program.
- Nu informează utilizatorul despre funcțiile sale importante.
- Face schimbări neașteptate în unitatea de sistem.
- Este dificil de a o dezinstala.
- Colectează și transmite informații personale fără știrea utilizatorului.
- Se instalează în complet cu un alt program fără cunoștința utilizatorului.

Politica de confidențialitate

- Pentru a asigura funcționarea normală și sigură a tuturor serviciilor, deținătorul de drepturi asupra resursei foloseste un șir de tehnologii. Unele dintre acestea transmit date la dispozitivul utilizatorului: unul sau mai multe fișiere Cookie. Aceste date sunt necesare și în cazurile, în care utilizatorul interacționează cu serviciile deținătorului de drepturi, care sunt amplasate pe alte resurse.
- Utilizatorul înțelege că în lipsa fișierelor cookie, serviciile deținătorului de drepturi asupra resursei nu pot funcționa sau nu funcționează corect.
- Datele de identificare a utilizatorilor se eliberează la cererea autorităților competente în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova.
- Fișiere cookie ale părților terți din rețelele publicitare pot fi utilizate pentru a afișa publicitate pe resursă dată.

Organizarea ordinii

- Titularul de drept al resursei, precum si administratori sau moderatori ai serviciului / serviciilor, elimină sau modifică (corectează) paginile, inclusiv conturile utilizatorilor, datele încărcate pe sait, care încalcă condițiile de utilizare a serviciului respectiv.
- În cazul unor încălcări grave sau repetate, datele de contact de utilizator sunt incluse într-o listă specială a restricțiilor de utilizare a resursei sau serviciului.
- În cazul depistării unor atacuri informatice, acces neautorizat la informaţia computerizată, inclusiv acțiuni menite să destabilizeze echipamente sau software de serviciu ori-cărui din servicii, deținătorul de drepturi asupra resursei își rezervă dreptul de a indrepta datele de identitate a atacatorilor, autorităților competente pentru atragerea infractorilor la răspundere.


Răspunderea și limitarea răspunderii 

- Utilizatorul este pe deplin responsabil pentru acțiunile și / sau inacțiunile sale, față de deținătorul de drepturi asupra resursei, cît și față de persoane terțe, în cazul încălcării Condițiilor de utilizare, Condițiilor de utilizare a serviciului respectiv, Legislației RM, dreptului de autor, drepturilor economice, drepturi pentru mărcile comerciale și semne. De asemenea, în caz de pierderi, incomodităţilor, neplăcerilor provocate persoanelor terțe, cît și altor utilizatori.
- Deținătorul de drepturi asupra resursei, administratorul, compania, moderatorul, precum și proprietarul serviciului nu sunt responsabili pentru conținutul transmis de către utilizatori în orice mod, precum și pentru orice pierdere sau neplaceri cauzate în legătură cu funcționarea sau indisponibilitatea oricărui dintre serviciile ale resursei sau resursei în general.
- Toate mărcile înregistrate, ce sunt menţionate pe resursă, aparţin proprietarilor săi legitimi.
- Limita de vîrstă pentru accesarea resursei constituie de la 18 ani (18+).
- Fără acordul scris al titularului de drepturi asupra resursei, orice informație conținută pe acest sait sau pe oricare serviciu, nu poate fi reprodusă, folosită sau servi ca o sursă de informații pentru exercitarea de către persoanele fizice sau juridice a activităților de inreprinzator sau ori-carui de alt gen de activitate. În cazul ne respectarii acestei cerințe, informația utilizată in scopuri mentionate, este considerată a fi parte integrantă a obiectului de drept produs cu utilizarea ei, inclusiv produs/serviciu, grevat juridic în favoarea titularului de drepturi asupra resursei.
- Informația plasată de către utilizatori pe această resursă, este considerată informație cu risc sporit de ne veridicitate și lipsită de forță juridică, cu excepția cazurilor, în care informația este furnizată pe bază contractuală de titularul de drepturi asupra resursei.

Modificarea regulilor si conditiilor
 

- Regulile și condițiile pot fi schimbate, adăugate sau corectate și intră în vigoare după publicarea pe site.

 
Condițiile de furnizare ale serviciului de anunțuri: 

Serviciul de anunțuri oferă utilizatorilor posibilitatea de a publica anunțuri pe termenele stabilite.

1. Nu se accepta (se elimină) anunturile:
1.1. Cu conţinut ilegal, contrar bunelor moravuri, abuziv, sau înșelător. 
1.2. Complet sau parțial nepotrivit pentru secțiunea de anunțuri. 
1.3. Anunțurile fără descriere detaliată/exactă a serviciului propus, unui produs, sau lucrări.
1.4. Cu propunere de produse sau servicii, ce nu sunt disponibile.
1.5. Cu conţinut (cu excepția cîmpurilor speciale) de număr de telefon, e-mail, link, sau alte informatii de contact. 
1.6. În care cîmpurile obligatorii nu sunt completate sau sunt completate greșit sau sunt completate cu conţinut incorect sau înșelător. 
1.7. În care prețul sau caracteristicele diferă de cele declarate în anunț.
1.8. Cu conţinut de propuneri inconcrete cuprinse în textul publicitar. Anunţurile ce conţin fotografii de calitate scăzută.
1.9. Cu fotografii sau reprezentări grafice care conțin fundale prea luminoase, culori nenaturale, reproduse, sau evidenţiate în alte moduri în lista de anunțuri.
1.10. Cu text ce conține cuvinte individuale sau părți de cuvinte cu majuscule «Caps Lock», în prima linie a anunțului.
1.11. Conținând caractere speciale, spații suplimentare, puncte, un set de scrisuri identice sau lipsite de sens pe prima linie, precum și de texte, ce nu sunt legate de conținutul anunțului.
1.12. Cu conţinut în prima linie a anunţului de slogane de "vanzari", "oferte speciale", "preturi exclusive", "Atenție" și alte fraze de marketing, destinate să alerteze utilizatorul cu privire la anunţul din listă.
1.13. Care încalcă drepturi de autor sau alte drepturi. 
1.14. Cu conţinut în alte limbi decât limba rusă, moldovenească, românească. De asemenea, cu text în limba rusă, format translit.
1.15. Ce conțin multe erori în text.
1.16. Prin impunerea de plată în avans integral sau parțial pentru bunuri sau servicii. 
1.17. Anunțurile destinate de a colecta informații despre utilizatori. 
1.18. Pe care se primesc mai multe reclamații. 
1.19. Cu oferta de bunuri sau de servicii care urmează să fie licenţiate, în cazul în care anunțul nu conține informații de contact corecte despre companie și/sau numărul licenței pentru oferta dată.
1.20. Conţinînd oferte de munca în chat-uri video, fotografii și clipuri video erotice, pentru a oferi servicii sexuale de orice fel. Răspândire de droguri, de bunuri sau servicii, pe schema de rețea piramidală (MLM).
1.21. Cu oferte câștigurilor de pe Internet, prin înregistrări, clicuri, opinii sau alte activități dubioase.
1.22. Cu oferte de țigări, alcool (cu excepția celor de colecţie), precursori de droguri controlate, produse periculoase și substanțe nocive, precum și mărfurilor, în neconformitate cu normele legislative de certificare.
1.23. Care conțin oferte de mărfuri contrafăcute sau a mărfurilor de contrabandă.
1.24. Anunțurile de magazine online în cazul în care link-ul nu este direcţionat pe un produs specific, specificat în anunţ.
1.25. Din alte servicii de anunţuri. De asemenea, cu conţinut, ce se referă sau conţine publicitate sau altă înformaţie despre alte servicii de anunţuri.
1.26. Cu serviciile de natură ocultă - astrologie, e.t.c.
1.27. Cu cereri sau rugăminte de colectare a contribuțiilor, donații, precum și alte investiții în orice formă.
1.28. Ce conţin link-uri către resurse care servesc în mod necorespunzător vizitatori, ce deschid pop-up-uri, care includ sunet sau efectuează alte acțiuni ce nu sunt generate de vizitatori, sau sisteme de informare cu furnizarea de bunuri sau servicii interzise de prezentul regulament.
1.29. Ce conțin link-uri la pagini web, cu contoare supraîncărcate, exces de publicitate, anunțuri, link-uri către alte pagini, precum și cu informație puţină sau nefolositoare, paginii, cu conținut învechit sau calitate extrem de redusă, precum și paginile care nu sunt legate de anunţul dat. 
1.30. Ce conţin text cu accente emoționale, semne de exclamare, îndemnuri, slogane, declarațiile cu întrebări. Cu semne de exclamare și semne de întrebare sau de alte simboluri pentru a atrage atentia. Textul anunțului dvs. trebuie să fie doar pentru informare.

 

© 2016
Piata Moldovei
Utilizarea acestui sait presupune acordul cu Condițiile de utilizare